Grafisk counter - (kun)php

 

Koden til grafen er taget fra siden www.qualitycodes.com/tutorial.php?articleid=20
og kan blive fundet nederst.

###################################################
Start på test_counter.php
###################################################

<?php 
####Writen by Niels - start####
//Give basic values
$year = date("Y"); //Write the current year in variable $year

$path = pathinfo(dirname);
$root = $pathinfo;

//What files to open?
$visits1 = file($root. "" . $year . "/1.txt"); //puts the count in a variable
$visits2 = file($root. "" . $year . "/2.txt"); //puts the count in a variable
$visits3 = file($root. "" . $year . "/3.txt"); //puts the count in a variable
$visits4 = file($root. "" . $year . "/4.txt"); //puts the count in a variable
$visits5 = file($root. "" . $year . "/5.txt"); //puts the count in a variable
$visits6 = file($root. "" . $year . "/6.txt"); //puts the count in a variable
$visits7 = file($root. "" . $year . "/7.txt"); //puts the count in a variable
$visits8 = file($root. "" . $year . "/8.txt"); //puts the count in a variable
$visits9 = file($root. "" . $year . "/9.txt"); //puts the count in a variable
$visits10 = file($root. "" . $year . "/10.txt"); //puts the count in a variable
$visits11 = file($root. "" . $year . "/11.txt"); //puts the count in a variable
$visits12 = file($root. "" . $year . "/12.txt"); //puts the count in a variable


//Short the variable
$a = $visits1[0];
$b = $visits2[0];
$c = $visits3[0];
$d = $visits4[0];
$e = $visits5[0];
$f = $visits6[0];
$g = $visits7[0];
$h = $visits8[0];
$i = $visits9[0];
$j = $visits10[0];
$k = $visits11[0];
$l = $visits12[0];


####Written by Niels - end####


//FOLLOWING CAN BE FOUND ON http://www.qualitycodes.com/tutorial.php?articleid=20


# ------- The graph values in the form of associative array
$values=array(
"Jan" => $a,
"Feb" => $b,
"Mar" => $c,
"Apr" => $d,
"May" => $e,
"Jun" => $f,
"Jul" => $g,
"Aug" => $h,
"Sep" => $i,
"Oct" => $j,
"Nov" => $k,
"Dec" => $l
);


$img_width = 450;
$img_height = 300;
$margins = 20;


# ---- Find the size of graph by substracting the size of borders
$graph_width = $img_width - $margins * 2;
$graph_height = $img_height - $margins * 2;
$img = imagecreate($img_width,$img_height);


$bar_width = 20;
$total_bars = count($values);
$gap = ($graph_width- $total_bars * $bar_width ) / ($total_bars +1);


# ------- Define Colors ----------------
$bar_color = imagecolorallocate($img,0,64,128);
$background_color = imagecolorallocate($img,240,240,255);
$border_color = imagecolorallocate($img,200,200,200);
$line_color = imagecolorallocate($img,220,220,220);

# ------ Create the border around the graph ------

imagefilledrectangle($img,1,1,$img_width-2,$img_height-2,$border_color);
imagefilledrectangle($img,$margins,$margins,$img_width-1-$margins,$img_height-1-$margins,$background_color);


# ------- Max value is required to adjust the scale -------
$max_value = max($values);
$ratio = $graph_height/$max_value;


# -------- Create scale and draw horizontal lines --------
$horizontal_lines = 20;
$horizontal_gap = $graph_height/$horizontal_lines;

for($i=1;$i<=$horizontal_lines;$i++){
$y = $img_height - $margins - $horizontal_gap * $i ;
imageline($img,$margins,$y,$img_width-$margins,$y,$line_color);
$v = intval($horizontal_gap * $i /$ratio);
imagestring($img,0,5,$y-5,$v,$bar_color);

}


# ----------- Draw the bars here ------
for($i=0;$i< $total_bars; $i++){
# ------ Extract key and value pair from the current pointer position
list($key,$value)=each($values);
$x1 = $margins + $gap + $i * ($gap+$bar_width) ;
$x2 = $x1 + $bar_width;
$y1 = $margins +$graph_height- intval($value * $ratio) ;
$y2 = $img_height-$margins;
imagestring($img,0,$x1+3,$y1-10,$value,$bar_color);
imagestring($img,0,$x1+3,$img_height-15,$key,$bar_color);
imagefilledrectangle($img,$x1,$y1,$x2,$y2,$bar_color);
}
header("Content-type:image/png");
imagepng($img);
?>

###################################################
slut på test_counter.php
###################################################

Nu hvor du har oprettet filen, lad være med at teste den. Vi er nemligt ikke færdige endnu.

Opret en undermappe med årstallet, f.eks. 2009, i samme mappe som test_counter.php så test_counter.php ligger et niveau højere oppe. (Der skal hvert år oprettes en mappe med årstallet.)


Opret tolv filer i mappen 2009. Disse skal hedde 1 .txt , 2.txt etc. (sidste mappe skal hedde 12.txt).


Lad os nu gå igang med add_counter.php
#############################################
######### add_counter.php - start ###########
#####Taget fra http://www.freescripts.com/text-counter.php#####
<?php

//Give basic values
$year = date("Y"); //Write the current year in variable $year
$month = date("n");

########CHANGE THIS VALUE##############
$root = ""; //Write where the file is saved eksample: /home/mydomain/www/counter/ DON'T WRITE THE FILE NAME


$counter_file = ($root . "" .$year."/".$month.".txt"); //file where count is stored
$visits = file($counter_file); //puts the count in a variable
//Don't count the vistets of the admin
$visits[0]++; //add 1 to the counter file
$fp = fopen($counter_file , "w"); //open the file for write
fputs($fp , "$visits[0]"); //write the new value to the file

fclose($fp);

?>


######### add_counter.php - end ###########
###########################################

Her bliver der tællet per loadinger. Ønsker du en mere fair counter, kan bruge http://www.phpuniverset.dk/show_artikels.phtml?ArtikelID=21
og stykke noget sammen.


Før scriptet kan bruges, skal der tilføjes en værdi til en af txt filerne.Skrevet af: | Dato : 2009-12-21 15:1 | Læst : 3947 gange